1. september 2018

Æresmedlemmer

Æresmedlemskap kategori A Tildelt
Sverre Torbjørn Husby 24.02.2010
Trond Jakobsen 29.04.2013
Geir Rådmannsøy 29.04.2013
Anita  Tangen Eliassen 25.10.2014
Ingvill Dahl 18.04.2015
Liv Mentzoni 18.04.2015
Monica Skjellstad 19.04.2015
Grete Svines 18.04.2015
Guro Bjørnvik Olsen 05.03.2016
Knut Wang 21.05.2016
Rune Andre Mathisen 16.04.2016
Geir Roger Flatøy 16.04.2016
Alf Magne Andreassen 04.04.2018

Har du forslag til nye æresmedlemmer? Kontakt leder for ærkjentlighetsutvalget Sverre T. Husby på epost sthusby@gmail.com


STATUTTER FOR ERKJENTLIGHETSGAVER per. 15.06.2014

KATEGORI A:

 • Tilsier at en er æresmedlem av SIL.
 • Gavene er en takk til medlemmer som har gjort en stor innsats på det administrative området gjennom lengre tid.
 • Lagets erkjentlighetsgave kategori A kan ikke benyttes av gruppene. Den er kun forbeholdt hovedlaget.
 • Samtlige medlemmer i laget har anledning til å komme med forslag på kandidater.
 • Komiteen som skal vurdere personer for erkjentlighetsgave, skal bestå av 3 medlemmer som velges på lagets årsmøte.

ü  Komiteen må bestå av personer som selv har fått erkjentlighetsgave kategori A.

ü  Komiteen bestemmer hvem gavene tilfaller. Beslutninger foretatt av komiteen er endelig.

 • Komiteen må til enhver tid være våken for eventuelle kandidater, og aller helst lese gjennom protokoller for å være sikre på at rette personer blir tilgodesett.
 • Erkjentlighetsgaven bør fortrinnsvis utdeles på lagets årsfest.
 • Kriterier: Medlemmer som har vært allsidig og ytt tjenester i grupper og arbeidsutvalget må komme i første rekke. Medlemmer som har arbeidet i en bestemt gruppe og gjort en god innsats der, kan komme i betraktning, men disse bør i første rekke gruppene selv belønne med en gave.
 • Gave:Lagets merke montert på plate, og bordflagg på stang med marmorfot.

KATEGORI B:

 • Erkjentlighetsgave for aktiv innsats.
 • Eventuelle kandidater må gruppene komme med forslag på til komiteen.
 • Kriterier: Medlemmer som har gjort seg spesielt bemerket med aktiv innsats i en eler flere idrettsgrener over et lengre tidsrom
 • Gave: Bordflagg på stang med marmorfot.