1. september 2018

Årsmøtet

ÅRSMØTET 2019 – AVHOLDES ONSDAG 27.MARS 2019 – 19:00-22:00

Årsmøtet er idrettslagets høyeste organ, og avholdes innen mars hvert år.

Alle medlemmer fra fylte 15 år, har stemmerett på årsmøtet – så fremt alle forpliktelser som er beskrevet i vedtektene er oppfylt.

Les om årsmøte i idrettslag på NIF sine sider HER.

Sakspapirer til årsmøtet:

SIL årsmøte 27.mars 2019.
19.03.2019
Da er årsmøtepapirene for 27.mars klare for nedlasting – alt samlet i ett dokument!
Mvh
Henrik Andersen, Styreleder.
________________________________________________

Møteprotokoll fra årsmøtet:

Møteprotokoll Årsmøtet 27.03.2019 – Signert – Med 5 tilhørende vedlegg