1. september 2018

Årsmøtet

ÅRSMØTET 2019 – AVHOLDES ONSDAG 27.MARS 2019 – 19:00-22:00

Årsmøtet er idrettslagets høyeste organ, og avholdes innen mars hvert år.

Alle medlemmer fra fylte 15 år, har stemmerett på årsmøtet – så fremt alle forpliktelser som er beskrevet i vedtektene er oppfylt.

Les om årsmøte i idrettslag på NIF sine sider HER.

Sakspapirer til årsmøtet:
***legges ut så snart det er klart**

Annet relevant info:

Møteprotokoll fra årsmøtet: