1. september 2018

Årsmøtet

Årsmøte 2022: Onsdag 21.mars 2022 | Kl. 19:00 – 22:00

——————-Siste avholdte Årsmøtet under her——————-

ÅRSMØTET 2021 – AVHOLDES TIRSDAG 23.MARS 2021 – 19:00-22:00

STED: KULTURBADET STORSAL

KRAV OM PÅMELDING GRUNNET COVID-19:

Sendes til styreleder@sil-idrett.no (Vi må ha NAVN og TLF.NR)

SAKSDOKUMENTER LASTES NED HER:

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut så snart det er ferdig – og senest 1 uke før årsmøtet.

GENERELT OM ÅRSMØTET:

Årsmøtet er idrettslagets høyeste organ, og avholdes innen mars hvert år.

Alle medlemmer fra fylte 15 år, har stemmerett på årsmøtet – så fremt alle forpliktelser som er beskrevet i vedtektene er oppfylt.

Les om årsmøte i idrettslag på NIF sine sider HER.

ÅRSMØTET 2020 (10.06.2020):