1. september 2018

Årsmøtet

ÅRSMØTET 2020 – AVHOLDES ONSDAG 10.JUNI 2020 – 19:00-21:00

Årsmøtet er idrettslagets høyeste organ, og avholdes innen mars hvert år.

Alle medlemmer fra fylte 15 år, har stemmerett på årsmøtet – så fremt alle forpliktelser som er beskrevet i vedtektene er oppfylt.

Les om årsmøte i idrettslag på NIF sine sider HER.