1. september 2018

Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste organ, og avholdes innen mars hvert år.

Alle medlemmer fra fylte 15 år, har stemmerett på årsmøtet – så fremt alle forpliktelser som er beskrevet i vedtektene er oppfylt.

Les om årsmøte i idrettslag på NIF sine sider HER.

ÅRSMØTET 2021 – AVHOLDES ONSDAG 24.MARS 2021 – 19:00-21:00

Innkalling, saksliste og saksdokumenter legges ut så snart det er ferdig – og senest 1 uke før årsmøtet.

ÅRSMØTET 2020 (10.06.2020):