1. september 2018

Håndballstyret

Navn Rolle E-post
Kirsten Toft Styreleder kirsten.toft@alstahaug.kommune.no
Fredrik Nordnes Nestleder fnor@statoil.com
Geir Roger Flatøy Sportslig leder geirog02@online.no
Bjørn Johnny Klaussen Kasserer jegermaister@hotmail.com
Jon Are Schei Medlem jon.are.schei@helgeland-arbeiderblad.no
Karin Tønder Knutsen Medlem karin.tonder.knutsen@gmail.com
Anita Vean Medlem anita.vean@alstahaug.kommune.no
Liv Mentzoni Medlem lmz@sdir.no
Rune Bergesen Varamedlem rbergese@online.no
Wenche Olsen Varamedlem blikk@roros.net