1. september 2018

Hovedstyret

Alle referat fra Hovedstyremøtene kan lastes ned herfra: LINK TIL DROPBOX MAPPE

Navn Rolle Tilhørighet E-post
Henrik Andersen Styreleder Arbeidsutvalget styreleder@sil-idrett.no
Odd Rikard Wik-Iversen Nestleder Arbeidsutvalget orw-i@hotmail.com
Siri Flåten Medlem Arbeidsutvalget siri.flaten66@gmail.com
Linda K. H. Gaupen Medlem Arbeidsutvalget mrsgaupen@hotmail.com
Monica Mentzoni Medlem Arbeidsutvalget monicamentzoni@hotmail.no
Marte Lund Solfjeld Medlem Arbeidsutvalget m_solfjeld@hotmail.com
Hanne Wiig Medlem Fotball hbwiig@hotmail.com
Kirsten Toft Medlem Håndball kirsten.toft@alstahaug.kommune.no
Jan Olav Eriksen Medlem Friidrett janola04@gmail.com
Camilla Johansen Medlem Idrettskolen caterjo@hotmail.com
Bjørn Inge Aune Medlem Svømming bjoern.inge.aune@gmail.com
Stein Ove Lorentzen Medlem Turn steinolelorentz@hotmail.com
Vera Karoliussen Varamedlem Arbeidsutvalget vera.karoliussen@signalbox.no
Oddrun Vean Varamedlem Arbeidsutvalget Oddrun.Vean@felleskjopet.no
Johanne Knutsen Varamedlem Arbeidsutvalget Johanneknutsen1@gmail.com
Fredrik Nordnes Varamedlem Håndball fnor@statoil.com
Laila Brunvold Varamedlem Turn laila.brunvold@gmail.com
Magnus A. Igeland Varamedlem Idrettskolen ansnes@gmail.com
Sindre Eik Varamedlem Svømming Sindre.eik@gmail.com
Stein Tore Martinsen Varamedlem Fotball stein.martinsen@helgelandskraft.no
Svein Arne Monsen Varamedlem Friidrett sveinarnem@gmail.com

Hovedstyret har jevnlige møter. Arbeidsutvalget(AU) forbereder sakene i forkant av hovedstyremøtene, og har sine månedlige møter i forkant av hovedstyremøtene.