1. september 2018

Priser og fakturering

MEDLEMSKONTINGENT = Kontingent som alle medlemmer betaler til Hovedlaget 1. gang pr. år – uavhengig av deltakelse i antall idretter/grupper.

TRENINGSAVGIFT = Avgift for trening i de idrettene som det deltas i.

FAKTURERING: Faktura sendes ut gjennom medlemsregisteret, og fremkommer i MinIdrett til den enkelte.

Det vil si at det er minimum 2 faktura fra SIL pr. år – avhengig av deltakelse i type aktiviteter.

Pris for deltakelse i SIL:
(Kan lastes ned som PDF-fil HER.)