1. november 2018

Retningslinjer og bestemmelser

Retningslinjer vedrørende bruk av nikotin, alkohol og andre rusmidler

Vedtatt Hovedstyret 05.02.18

Dette gjelder medlemmer/utøvere og samt trenere, lagledere, foresatte og evt. andre voksenpersoner tilknyttet idrettslaget som deltar kamper og arrangement.

Retningslinjer vedrørende bruk av nikotin, alkohol og andre rusmidler – Vedtatt HS 05.02.18

_________________________________________________________________________________________

Varslingsrutiner mot seksuell trakassering

Varslingsrutiner mot seksuell trakassering

_________________________________________________________________________________________

 

Retningslinjer for kosthold i regi av idrettslaget:

På styremøtet 16.01.2019 vedtok Hovedstyret følgende:
Vedtak: Hovedstyret oppfordrer gruppene til å drive kiosker og kantiner etter prinsipper i Smart-idrettsmat.

Link til dette konseptet
https://www.tine.no/smartidrettsmat/

_________________________________________________________________________________________

Retningslinjer – Bruk av internett og sosiale media