1. september 2018

Treningsarena og tider

Vintersesongen:

Torsdager i Helgelandshallen kl. 16:30-18:00 (10-12 år) og 16:00-18:00 (13-19 år)

Søndager i Helgelandshallen, tidspunkt varierer og avtales for hver gang (normalt de eldste som trener på dette tidspunktet)

Sommersesongen:

Radåsmyra tirsdager, torsdager og søndager.