1. september 2018

Turn – informasjon og aktivitet

(Oppdatert 27.09.2021)

Turngruppa ble etablert i 2010 og ble en del av SIL idrettslag samme år. Turngruppa holder til i Stamneshallen og har treningstid tirsdager mellom kl. 17-19 utenom skolens ferier. Vi starter sesongen i september og holder på til skolen slutter av sitt vårsemester.

Gruppen består i dag av ca. 60 turnere og 10 trenere.

Vi har tidligere vært en ren jente tropp, men åpner nå for at både jenter og gutter melder seg på turn gjennom vår venteliste. Send en mail til john_m_1987@hotmail.com med navn og alder på turner, adresse, mail og mobilnummer til foreldre. Vi har for tiden en lang venteliste for å begynne på turn, men vi prøver så godt vi kan å få inn alle som ønsker å delta. Så snart vi finner ledig plass så tar vi kontakt.

I år, sesongen 2021-2022 har vi tatt inn 25 nye gymnaster til sammen fordelt på alle gruppene.

Troppen er inndelt i 3 grupper:

  • Gruppe 1 : Nybegynnere
  • Gruppe 2 : Rekrutter
  • Gruppe 3 : Junior

Det er to avgifter knyttet til deltagelse i turngruppa, den ene er kontingent for SIL hovedlag, og en turnavgift som for tiden er kr. 800. En andel av turnavgiften er forsikring av hver turner som innbetales og administreres av NGTF. Det er derfor helt nødvendig for deltagelse i turn at turnavgiften betales.

Vi har en facebook gruppe for foreldre og turnere, Sandnessjøen Turn, der vi deler informasjon vedrørende treninger og arrangementer. Dere kan også følge oss på Instagram under navnet ssjturn.

Mål og handlingsplan:

– Legge til rette for utvikling av turn og troppsgymnastikk for hver turner individuelt og turntroppen som helhet.
– Fremme turn som enkeltidrett, og som en god basis for videre utvikling i andre idretter.
– Gjennom turn og troppsgymnastikk legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet og motorisk utvikling.
– Legge til rette for at flest mulig av turnerne kan delta på kretsturnstevner, landsturnstevner og Eurogym

  • Aktivitetsplan for 2021/22 kommer høsten 2021

I Sil Turn, som i alle andre grupper så er vi avhengige av engasjerte foreldre. Foreldre som kan stille opp som trenere, både med TURNERFARING og UTEN turnerfaring. Samt stille som styremedlemmer. Slik situasjonen er pr i dag, så har vi ett sittende styre som har sittet lenge, vi trenger å få inn flere engasjerte foreldre som kan bistå med å drifte dette videre. Skal våre barn ha ett turn tilbud her i Sandnessjøen, så er vi avhengige av folk som kan stille opp. VI håper at DU kan og har LYST til å stille opp å bidra for å løfte Sil Turn opp å fremover.

Ta kontakt med SIL sitt kontor på e-post: post@sil-idrett.no så settes dere i kontakt med oss.

”Grunnlaget legges i gym og turn” – Norges Gym og Turn Forbund

SIL Turngruppe sendte en tropp med gymnaster til Eurogym i Liege i Belgia sommeren 2018. Vi ønsker å takke våre sponsorer for nye flotte turndrakter til oppvisningen vi hadde sammen med Mosjøen IL Turn. Følgende bedrifter bidro til turndraktene: Sparebank1 Nord-Norge, Bra-Vask, Slipen Mekaniske, Toms Glass, J.R. Dykkerservice, Brannvernopplæring Helgeland og Sinus. Takker også Rema 1000 Lyngåsen for mat og drikke til togreisen til Trondheim. Vi fikk mye skryt for oppvisningen, og Eurogym deltagelsen gav oss minner for livet. Hjertelig takk for at næringslivet stiller opp for oss. Foto: Anne Marie Sjøholt.