1. september 2018

Utøvererklæring

En utøvererklæring må fylles ut av alle utøvere fra det året de fyller 14 år.

Dette er et krav i henhold til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov som kan leses om HER.

«Utøvererklæring» lastes ned her.

Utvererklring—Vedtatt-av-Hovedstyret-05.02.2018

«Retningslinjer vedrørende bruk av nikotin, alkohol og andre rusmidler» – kan lastes ned her.

Retningslinjer-vedrrende-bruk-av-nikotin-alkohol-og-andre-rusmidler—Vedtatt-HS-05.02.18