1. september 2018

Utvalg og komitéer

Følgende utvalg og komiteer er pr. 07.04.2018 aktive med ulike ansvarsoppgaver i SIL: 

Ærkjentlighetsutvalg (utnevning av æresmedlemmer)

Medlem  Rolle E-post
Sverre T. Husby  Leder  sthusby@gmail.com
Brit Holmvik  Medlem  britholmvik@gmail.com
Dag Tollaksen  Medlem  dtrygv-t@online.no

Kvinnekontakt for 2018-2019:
Oddrun Vean: Oddrun.Vean@felleskjopet.no

Kontrollkomitè for 2018:

Medlem Rolle E-post
Anita Eliassen anit-eli@online.no
Ingvill Dahl ingvill.a.dahl@gmail.com

Valgkomitè for 2018:

Medlem Rolle E-post
Tommy Pedersen Leder tommy.pedersen@bring.com
Per Ståle Eide Medlem per.eide@roros.net
Ann Karin Kjeldsand Medlem Annkarinlarsen@hotmail.com
Sverre T. Husby Vara sthusby@gmail.com