1. september 2018

Utvalg og komitéer

Følgende utvalg og komiteer er pr. 23.03.2021 aktive med ulike ansvarsoppgaver i SIL: 

Ærkjentlighetsutvalg (utnevning av æresmedlemmer)

Medlem  Rolle E-post
Sverre T. Husby  Leder  sthusby@gmail.com
Brit Holmvik  Medlem  britholmvik@gmail.com
Dag Tollaksen  Medlem  dtrygv-t@online.no

Kontrollkomitè for 2021:

CHRISTIN W. STRAND MEDLEM Christin.Walen.Strand@nav.no
Ingvill Dahl MEDLEM INVGILL.A.DAHL@GMAIL.COM
ARNE JOHANSEN VARA arne@kvasstind.no

Valgkomitè for 2021:

Medlem Rolle E-post
KARIN T. KNUTSEN Leder karin.tonder.knutsen@gmail.com
Tor Hugo Hestnes Medlem  
JEANETTE M. LARSEN Medlem  
Sverre T. Husby Vara