1. september 2018

Verdiarbeid i SIL

Sandnessjøen idrettslag startet i 2014 et verdiarbeid som så langt har munnet ut i ett verdigrunnlag, virksomhetside og visjon. 

Dette kan du lese mer om her:

Verdigrunnlag_virksomhetside_og_visjon_SIL-ny