Retningslinjer vedrørende bruk av nikotin, alkohol og andre rusmidler

Retningslinjer vedrørende bruk av nikotin, alkohol og andre rusmidler

Vedtatt Hovedstyret 05.02.18

Dette gjelder medlemmer/utøvere og samt trenere, lagledere, foresatte og evt. andre voksenpersoner tilknyttet idrettslaget som deltar kamper og arrangement.

Retningslinjer vedrørende bruk av nikotin, alkohol og andre rusmidler – Vedtatt HS 05.02.18