Dokumenter til årsmøtet ​SIL 27.mars 2019

19.03.2019
Da er årsmøtepapirene for 27.mars klare for nedlasting – alt samlet i ett dokument!
Link : https://www.dropbox.com/sh/rnbbp7z8ww9q7eo/AAAYTjV-g_X0PPWPzylniI1ya?dl=0
Mvh
Henrik Andersen, Styreleder.
____________________________________________________________________________________________________________
SIL årsmøte 27.mars 2019.
De ferdigstilte dokumenter til årsmøtet legges ut her fortløpende. Når alt er klart samles det til ett dokument. NB! Forbehold om at små justeringer kan komme før årsmøtet, så last også ned dokumenter samme dagen som møtet er for siste oppdatering.
Link:
Med vennlig hilsen
Henrik Andersen
Styreleder
M: (+47) 466 64 325
E: styreleder@sil-idrett.no

Sandnessjøen Idrettslag
Prestmarkveien 67 | 8800 Sandnessjøen
www.sandnessjoenil.no | post@sil-idrett.no
Org.nr. 979732252

 

SAMHOLD – INKLUDERING – LIVSGLEDE