Info fra NAV om barnefattigdom og dekning av utgifter på NAV

Vi i NAV støtter Regjeringens fritidserklæring som sier: Alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.  Bygd på FN’s konvensjon om barns rettigheter. Dette for å hindre utenforskap.  Det er en verdi i seg selv at man har mulighet til å delta[…]