Årsmøte utsettes

Det planlagte årsmøtet den 25 mars i Sandnessjøen idrettslag utsettes inntil videre. Viser til lenke fra NIF. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/