Undersøkelse fra UEFA og Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund ønsker å vise hele Norge hvilken verdi breddefotballen har for samfunnet økonomisk og sosialt målt i kroner. Det er mye for mange som er viktig og bra med fotballen, og penger langt fra det viktigste. Likevel mener NFF at det er viktig og også vise hva fotballen bidrar for norsk økonomi. Det er viktig for fotballen som helhet og det er viktig for alle klubber i sine nærmiljøer.

Målgruppen for undersøkelsen er fotballspillere over 18 år og foreldre til fotballspillere i barne- og ungdomsfotballen under 18 år. Tilhører du en eller begge av disse målgruppene ønsker vi svært gjerne at du deltar!

Svarfristen på undersøkelsen er 01.10.2020 og dersom du deltar på undersøkelsen kan du velge å bli med i en konkurranse om å vinne den splitter nye norske landslagsdrakten. Vi trekker ti vinnere. Deltakelse på undersøkelsen er selvsagt frivillig, men dersom du velger å delta i konkurransen aksepterer du samtidig disse vilkårene.


Du deltar i undersøkelsen ved å klikke på denne linken: https://www.surveymonkey.co.uk/r/BTJGYDW

Hvis du opplever tekniske problemer med spørreundersøkelsen, eller har spørsmål til den, vennligst kontakt: valuefootball@substance.net.
Vi vet at dette er en jobb for klubben, men vi er avhengig av og veldig takknemlige for at dere tar dere tid til å bistå oss i en undersøkelse som er viktig for hele fotball-Norge.