1. september 2018

Æresmedlemmer

Har du forslag til nye æresmedlemmer? Kontakt leder for ærkjentlighetsutvalget Sverre T. Husby på epost sthusby@gmail.com


STATUTTER FOR ERKJENTLIGHETSGAVER per. 15.06.2014

KATEGORI A:

 • Tilsier at en er æresmedlem av SIL.
 • Gavene er en takk til medlemmer som har gjort en stor innsats på det administrative området gjennom lengre tid.
 • Lagets erkjentlighetsgave kategori A kan ikke benyttes av gruppene. Den er kun forbeholdt hovedlaget.
 • Samtlige medlemmer i laget har anledning til å komme med forslag på kandidater.
 • Komiteen som skal vurdere personer for erkjentlighetsgave, skal bestå av 3 medlemmer som velges på lagets årsmøte.

ü  Komiteen må bestå av personer som selv har fått erkjentlighetsgave kategori A.

ü  Komiteen bestemmer hvem gavene tilfaller. Beslutninger foretatt av komiteen er endelig.

 • Komiteen må til enhver tid være våken for eventuelle kandidater, og aller helst lese gjennom protokoller for å være sikre på at rette personer blir tilgodesett.
 • Erkjentlighetsgaven bør fortrinnsvis utdeles på lagets årsfest.
 • Kriterier: Medlemmer som har vært allsidig og ytt tjenester i grupper og arbeidsutvalget må komme i første rekke. Medlemmer som har arbeidet i en bestemt gruppe og gjort en god innsats der, kan komme i betraktning, men disse bør i første rekke gruppene selv belønne med en gave.
 • Gave:Lagets merke montert på plate, og bordflagg på stang med marmorfot.

KATEGORI B:

 • Erkjentlighetsgave for aktiv innsats.
 • Eventuelle kandidater må gruppene komme med forslag på til komiteen.
 • Kriterier: Medlemmer som har gjort seg spesielt bemerket med aktiv innsats i en eler flere idrettsgrener over et lengre tidsrom
 • Gave: Bordflagg på stang med marmorfot.