1. september 2018

Friidrett – informasjon

INFORMASJON

Friidrettsgruppa er en del av Sandnessjøen Idrettslag. Friidrett har vært i klubben fra «gamle dager», men aktiviteten har variert fra veldig stor til å ligge helt «brakk». I september 2013 startet friidretten opp igjen. En kjerne av utøvere har vært med siden da, noen kommet og gått.

Nye medlemmer tas inn i oktober hvert år. Ikke mulighet med oppstart etter dette, men det kan være aktuelt at enkelte kan starte opp om de er tilflyttet og har drevet friidrett der de kom fra.

Gruppa består av medlemmer fra 10 år og oppover.

Vi har også en egen facebookgruppe som det vil bli lagt ut beskjeder på. Utøvere og foresatte bes følge med her.

TRENERE

Jan Olav Eriksen, Heidi Gundersen, Magnus Ansnes Igland, Camilla Johansen, Remi Karlsen, Vegard Theting.

TRENINGSAVGIFT

800,- pr år 13 år og oppover
400,- pr år 10-12 år.
I tillegg skal det betales kontingent til SIL hovedlag.
Det er en forutsetning at begge avgifter betales for deltagelse på treninger og stevner.

AKTIVITET / STEVNER

Vi drar på stevner til Sømna (2 stk mai og juni), Stjørdal (mai eller juni), Bodø (august), Steinkjer innendørs (januar) evt andre.
Tyrvinnglekene er også aktuellt for enkelte utøvere.
Ungdomslekene (september) for 13 og 14-åringene håper vi at vi årlig har utøvere som blir plukket ut av Nordland friidrettskrets for deltagelse. Gjøres ut fra resultater.
UM er norgesmesterskap for aldersbestemt 15, 16, 17 og 18/19. Her må enn kvalifisere seg. (inne i mars og ute i september)
Treningssamlingere for 13 og 14-åringer evt også noe eldre, i Bodø og Steinkjer i løpet av vinteren.
Lisens kreves for de som deltar i 13-årsklassen og eldre. Se link under.
https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/ 

Det vil bli egenandel å betale for de som vil være med på stevner.

KLUBBTØY

Vi kjøper klubbtøy fra Trimtex.
Alle som skal konkurrere må minst gå til innkjøp av friidrettens t-skjorte. Evt også annet treningstøy.
Det gjøres oppmerksom på at man ikke kan stille i andre drakter f.eks fra fotball og håndball. Shorts og treningsbukse skal ikke inneholde noen form for reklame.
Bestilling av klær for sesongen gjøres i januar. (Magnhild Skjerve)

RESULTATER

Resultater fra stevner finnes i denne link.
https://www.friidrett.no/aktivitet/resultater/soketterresultater/

NORGES FRIIDRETTSFORBUND

Link https://www.friidrett.no/

POLITIATTEST

Alle som skal være trenere og veiledere for barn og unge, skal levere politiattest.
Les mer om det i menyen.

KLUBBREKORDER