1. september 2018

Utvalg og komitéer

Følgende utvalg og komiteer er pr. 10.06.2020 aktive med ulike ansvarsoppgaver i SIL: 

Ærkjentlighetsutvalg (utnevning av æresmedlemmer)

Medlem  Rolle E-post
Sverre T. Husby  Leder  sthusby@gmail.com
Brit Holmvik  Medlem  britholmvik@gmail.com
Dag Tollaksen  Medlem  dtrygv-t@online.no

Kontrollkomitè for 2020:

Medlem Rolle E-post
Anita Eliassen   anit-eli@online.no
Ingvill Dahl   ingvill.a.dahl@gmail.com

Valgkomitè for 2020:

Medlem Rolle E-post
Tommy Pedersen Leder tommy.pedersen@bring.com
Tor Hugo Hestnes Medlem  
***mangler*** Medlem  
Sverre T. Husby Vara sthusby@gmail.com